Stirile din
Cauta in Buletin de Ilfov
Curs Valutar BNR (din data de 13-08-2020)
EUR 4.8344 RON
USD 4.0836 RON
GBP 5.3431 RON
CHF 4.4894 RON
XDR 5.7606 RON
XAU 253.512 RON
Abonati-va la Newsletter
Pentru a va abona la newsletter introduceti adresa dvs. de e-mail si localitatea despre care doriti sa primiti noutatile.
Abonare Dezbonare
CSA promite să se restructureze pentru prima oară de la înființare
Stire publicata in
În cei doi ani întregi de criză parcurși până acum (2009 și 2010), în care volumul de prime brute subscrise la nivel de piață s-a comprimat succesiv, deși veniturile CSA s-au redus cu peste 18%, cheltuielile instituției au consemnat un plus de aproape 30%. Potrivit ultimelor date oficiale disponibile, anul acesta, în primele șase luni, primele brute subscrise s-au redus cu 7,3% comparativ cu perioada similară din 2010, de la 4,34 la 4,02 miliarde de lei, din cauza scăderii subscrierilor din asigurări generale cu 10%, de la 3,51 la 3,16 miliarde de lei.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a anun­țat săptămâna trecută că va reduce, de la 1 decembrie, numărul de direcții de la 28 la 12, iar numărul angajaților va scă­dea cu până la 10%, măsurile fiind însoțite și de restrângerea cheltuielilor cu personalul.
"În scopul compatibilizării o­biec­tivelor strategice ale CSA cu actualul sistem european de supraveghere a piețelor financiare și de trecere la noul regim de solvabilitate, Solvency II, autoritatea a procedat la adop­ta­rea unei noi structuri organizato­rice. Astfel, dintr-un număr de 28 de direcții (...), noua structură va cu­prinde numai 12 direcții de specialitate și va intra în vigoare începând cu 1 decembrie", se arată într-un co­municat al CSA.

Audit intern
Noua structură organizatorică a fost aprobată de către Consiliul CSA într-o ședință de marțea trecută, în care au fost analizate și rezultatele auditului intern care a fost demarat la începutul lunii trecute, în scopul evaluării veniturilor și cheltuielilor la momentul preluării mandatelor de către noii membri ai Consiliului CSA.
Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, la finele lunii septembrie, numirea lui Constantin Buzoianu în funcția de președinte al Consiliului CSA, a lui Cornel Coca Constan­ti­nescu și Tudor Baltă în funcțiile de vicepreședinte și a lui Doru Clau­dian Frunzulică în funcția de membru. La mijlocul acestui an a expirat mandatul a patru membri CSA, din totalul de șapte, respectiv Angela Toncescu (președinte), Tudor Baltă (vicepreședinte), Constantin Buzoia­nu (vicepreședinte) și Corneliu Moldovan (membru).

Asigurari Tăieri de cheltuieli
"Rezultatele auditului intern au reliefat nevoia restructurării organizatorice și de aplicare a unor mă­suri de reducere a cheltuielilor. Prin ur­mare, CSA va avea o structu­ră sim­pli­ficată, care impune și o re­ducere de personal cu până la 10%. Pe fondul scăderii primelor subscrise în pri­mul semestru cu peste 7% la nivelul pieței de asigurări, Con­siliul CSA a hotărât reducerea cheltuielilor tota­le, în principal prin reducerea cheltuielilor cu personalul", se mai spu­ne în comuni­ca­tul Comisiei.
La finele anului 2010, instituția avea 163 de salariați în sediul central și reprezentanțele regionale, cu un an­gajat mai puțin decât în 2009 și 2008, potrivit datelor din raportul anual al instituției. Anul trecut, CSA a avut cheltuieli totale în sumă de 54,074 milioane de lei, în ușoară scă­dere față de 2009 (55,692 milioane), dar cu aproape 30% mai mari decât în 2008 (41,807 milioane) și venituri totale de 59,237 milioane de lei, cu peste 18% mai mici decât cu un an în urmă (72,423 milioane) și decât în 2008 (72,377 milioane).

Protecția consumatorului
Deciziile privind noua structură organizatorică și măsurile de redu­cere a cheltuielilor vor fi puse în apli­care prin rectificarea bugetului CSA, atât pentru ultimul trimestru al acestui an, cât și în proiectul de bu­get pe anul 2012.
"Consiliul CSA a luat decizia a­doptării unei noi structuri organizatorice astfel încât aceasta să răspun­dă celor două obiective majore ale autorității de supraveghere: apăra­rea drepturilor asiguraților și pro­mo­­varea stabilității pieței de asigu­rări din România", a declarat noul președinte al CSA, Constantin Buzoianu.
Potrivit acestuia, noua structură organizatorică include și o direcție de protecție a consumatorilor de asigurări, care va fi în contact direct atât cu asigurații, cât și cu asiguratorii. "Comisiei îi revine un rol esen­țial în consolidarea încrederii în in­dustria de asigurări, care se va con­cretiza printr-o schim­bare semnificativă în modul de acțiune pe segmentul suprave­gherii și al regle­men­tării", a adău­gat Buzoianu.

10 ani de expansiune
În 10 ani de existență, din 2001 până în 2010 inclusiv, CSA și-a majorat continuu atât schema de perso­nal, cât și bugetul de venituri și cheltuieli, potrivit informațiilor conți­nu­te în rapoartele anuale ale Comisiei. În intervalul respectiv, volumul anual de prime brute subscrise pe piața românească de asigurări a crescut de 8,2 ori, de la 1,014 la 8,305 mi­liarde de lei.
În același timp, veniturile totale anuale ale CSA s-au majorat de peste 32 de ori, de la 1,839 milioane de lei în 2001 la 59,237 milioane de lei în 2010, după un vârf de 72,423 milioa­ne de lei atins cu un an înainte. Chel­tuielile au avansat însă semnificativ mai rapid, crescând de peste 46 de ori, de la 1,156 milioane de lei în 2001 la 54,074 milioane de lei în 2010, cu un record de 55,692 milioa­ne de lei consemnat în 2009. Numă­rul de angajați al CSA s-a triplat a­proape, de la 56 de persoane în 2001, la debut, la 163 la finalul lui 2010. Cheltuielile de personal au crescut de 5,2 ori în intervalul 2002-2007, de la 4,456 la 23,319 milioane de lei. Pentru restul anilor de activitate, ra­poartele CSA nu prezintă defalcat cheltuielile de personal ale insti­tuției.
Oficiul de Supraveghere a Acti­vi­tății de Asigurare și Reasigurare din România (OSAAR), prima instituție de supraveghere a pieței ro­mâ­nești, a fost înființat în 1991, ca Direcție Ge­nerală în cadrul Mi­nisterului Eco­no­miei și Finanțelor. OSAAR și-a în­ce­put activitatea la data de 1 fe­brua­rie 1992, primul director general fiind Lazăr Gheorghe. Din 1996, Ofi­ciul a fost condus de Nicolae Cri­șan. Acesta a devenit ulterior primul pre­ședinte al CSA, după înființarea instituției în anul 2000, prin Legea 32/2000.

Sursele de venituri ale CSA
- Taxa anuală de funcționare achitată de societățile de asigurări și de brokerii de asigurare, în procent de 0,3% din primele brute încasate, respectiv din veniturile din activitatea de brokeraj.
- Contribuția datorată de societățile de asigurare care practică asigurări obligatorii, în procent de 1% din valoarea primelor brute încasate aferente asigurărilor obligatorii.
- Asiguratorii și brokerii de asigurare nou-intrați pe piață datorează o taxă de autorizare de 75 de milioane de lei, respectiv 30 de milioane de lei.

Câți oameni supraveghează industria financiară
Potrivit rapoartelor anuale de activitate, la finalul anului 2010 numărul total de persoane angajate în instituțiile românești de supraveghere financiară era de 2.237. Cele mai multe dintre acestea, respectiv peste 80%, se aflau pe sta­tul de plată al BNR, care avea, la sfârșitul anului trecut, un număr de 1.771 de angajați, în centrală și în sucursalele teritoriale. În 2010, la BNR s-au făcut un număr de 101 angajări, din care 70 în centrală și 31 în su­cursale. De asemenea, 84 de angajați au părăsit BNR (47 în centrală și 37 în sucursale). Contul de profit și pierdere publicat de BNR în raportul anual pe 2010 indică un avans al cheltuielilor cu personalul de 16 milioane de lei, de la 186 de milioane de lei în 2009 la 202,9 milioane de lei anul trecut.
La Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), la finalul anului trecut erau înregistrați un număr de 221 de salariați. Potrivit bugetului de venituri și cheltuieli pe anul acesta, Comisia și-a propus să majoreze efectivul de angajați la 307, respectiv cu 86 de persoane. Astfel, cheltuielile de personal ale CNVM au fost programate să crească în 2011 cu 74% față de 2010, la 45,8 mi­lioane de lei. 
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a terminat anul 2010 cu un număr de 82 de angajați, similar celui din 2009 și cu 5 persoane mai mare decât în 2008. Cheltuielile de personal ale CSSPP au fost în sumă de 10,759 milioane de lei anul trecut, cu 10,4% mai mari decât în 2009 (9,742 milioane de lei). Publicat la 13-11-2011 18:15, Sursa www.sfin.ro